Folkbildning mot nazism

Vi bemöter populism och propaganda på samma sätt idag som vi gjort i över hundra år – genom folkbildning.

Därför har vi skapat ett utbildningsprogram som vi kallar Folkbildning mot nazism.

Läs mer  >

check.png
Boka en folkbildare

Folkbildning mot nazism är en utbildning från ABF Sörmland som ger individer makt att stärka det öppna demokratiska samhället.

Läs mer  >

studera.png
Engagera dig

Anmäl dig till någon av våra

aktuella studiecirklar, workshops

eller föreläsningar.

Läs mer  >

ge.png
Stöd vårt arbete

Folkbildning mot nazism finansieras till

stor del av gåvor från privatpersoner och organisationer. Allt stöd går oavkortat

till projektet.

Läs mer  >

”Folkbildning

är demokratins

självförsvar

 
Jag vill engagera mig!