top of page

Aktuella workshops

 

Delta i en interaktiv workshop med Dagmar de Zalenska och Eric Hartig!

 

När vi människor pratar om nazism och anti-nazism blir det ofta att vi har svårt att tänka klart, vi kan bli uppfyllda av starka känslor och kan bli på vår vakt. Därför vill vi med workshopen öppna ett rum där man tar i ämnet tillsammans i en respektfull atmosfär, där man kan tänka vidare och lägga märke till var man fastnar.

 

Vi varvar teori, samtal och interaktion. Teorin tar upp den del av anti-judiskt förtryck som handlar om syndabockstänkande och konspirationsteori. Vi ställer det också i relation till rasism och andra förtryck. I samtalen får deltagarna bland annat berätta sin historia i relation till judar. Vi använder timer och sekretess när vi lyssnar och vi gör det på ett aktivt och välkomnande sätt. Vi uppmuntrar lyssnande inte bara på andra utan även på oss själva när vi talar och när vi lyssnar. Om eller när det blir tyst, uppmanar vi till att stå ut med det eventuellt obekväma. Just det obekväma gör det också lätt att ha roligt. I interaktionen använder vi även värderingsövningar. 

 

En annan utgångspunkt för workshopen är att vi alla är påverkade av världskrigen oavsett var vi kommer ifrån och vad vi eller vår släkt varit med om (eller inte varit med om) och att vi nu verkar i Sverige. 

 

Något om oss:

Dagmar är polsk/svensk jurist med släktingar som stred i den polska armen och den polska motståndsrörelsen och Eric är tysk/svensk folkhögskolelärare med släktingar som stred i tyska nazistiska armen. Vi har jobbat ihop med detta ämne i 10 år och vår relation till varandra är en del av arbetet. Det blir hela tiden lättare för oss att tänka klart kring den nazism och den anti-judiskhet som finns i vår samtid. Världen blir hela tiden större. 

 

Vår förhoppning är att deltagarna på våra workshops ska få en upplevelse och erfarenhet av att ta i det anti-judiska förtrycket tillsammans. Att göra det tillsammans ger möjligheter att se vad som händer i en själv och att se vad som händer i andra.

 

Till följd av kriget i Ukraina

Förtryck förstärks när det är krig. I och med kriget i Ukraina så finns det risk för att det anti-judiska förtrycket förstärks i den förvirring som krig skapar.

 

Vi kan omforma vår workshop så att den utgår ifrån den situation vi har nu med krig i Europa.

Välkommen!

Dagmar och Eric kan även hålla föreläsning och berätta om det arbete de har gjort tillsammans i att "Läka skador från krig". De kan hålla föreläsning om anti-judiskt förtryck och om hur anti-judiskt förtryck samverkar med andra förtryck i samhället. 

 

För frågor eller bokning, kontakta malin.nordling@abf.se

bottom of page