top of page
epost.png
Historien är full av ögonblick när
det inte varit för sent att agera
– nu är ett av dem

Det är svårt att ta in det ofattbara, att nazisterna mördade miljontals människor i förintelsen. Man brukar prata om ca 6 miljoner mördade judar, och minst lika många människor ur andra grupper. Siffran är oklar, men fruktansvärd. 

 

För att vi aldrig ska glömma har många av de som överlevde berättat sin historia, som en påminnelse om vad som kan hända när vi inte är vaksamma och ser hur demokratiska strukturer hotas. Men tiden har snart hunnit ifatt de sista överlevarna. Det finns idag få som med egna ord kan berätta om förintelsens traumatiska och smärtsamma upplevelser. 

I en polariserad värld där nazistiska och främlingsfientliga organisationer växer är det viktigare än någonsin att minnena från förintelsens överlevare inte tillåts blekna. Deras berättelser måste vävas in i vår samhällskropps DNA som ett självförsvar mot ideologier som bygger på hat, våld och populism. Vi vill vara med och ta det ansvaret, och vi behöver bli fler som kan föra berättelserna vidare.

 

ABF Sörmland har också drabbats av nazisternas hot och istället för att vända bort blicken och ignorera hatet agerar vi utifrån vår övertygelse om allas lika värde. Vi bemöter populism och propaganda på samma sätt idag som vi gjort i över hundra år – genom folkbildning.  Därför har vi skapat den utbildning som vi kallar Folkbildning mot nazism.

 

Under våren 2019 utbildade vi de första 20 antinazistiska folkbildarna - personer med olika bakgrunder och erfarenheter som alla fått en grundläggande utbildning i nazismens historia och ideologi, samtida nazistiska rörelser och antinazistiska strategier. Genom en cirkelledarutbildning och pedagogiska verktyg kan de nu i sin tur genomföra föreläsningar och leda studiecirklar och kurser om nazismens historia och antinazistiska strategier. 

Med anledning av pandemin blev Folkbildning mot nazism 2020 inställd, och 2021 genomfördes den helt digitalt. Men vårt mål är att denna utbildning skall vara en återkommande, naturlig del av vårt demokratiarbete. 

 

Vi arbetar med att sprida konceptet, planerar nya större och mindre utbildningsinsatser och förmedlar kontakt till våra folkbildare. 

 

Här på vår webbplats har vi samlat information om aktuella kurser och föreläsningar, men också gjort det enkelt för dig och din organisation att ta reda på mer om Folkbildning mot nazism kontakta oss för att diskutera hur vi kan utforma och anpassa utbildningen utifrån era behov och förutsättningar. Här på webben finns också är särskild inloggning för alla som går och har gått utbildningen, där hittar man kursmaterial, planeringar och idéer på olika övningar och pass. 

 

Hör gärna av er till oss för samarbeten, avtal och priser. Och om ni vill veta mer om Folkbildning mot nazism. 

bottom of page