top of page

Föreläsning EXPO 1 september 18.00

De flesta associerar nog högerextrema grupper med rasism och främlingsfientlighet. Vilka andra attityder har de som vi behöver vara medvetna om?


Morgan Finnsiö från EXPO tar i denna föreläsning upp frågor om extremhögerns idévärld med ett särskilt fokus på gruppernas attityder till kvinnors rättigheter, abort och HBTQI.


Torsdag 1 september kl 18.00 i ABF-huset, Kungsgatan 14, Eskilstuna.

Evenemanget är kostnadsfritt.

Anmälan är obligatorisk och sker till: info.eskilstuna@abf.se

Du kan även anmäla dig på ABF Sörmlands hemsida: https://www.abf.se/.../eskilstuna/ovrigt/forelasning-expo/


bottom of page