top of page

Anmäl dig till Folkbildning mot nazism 2021 - en kostnadsfri studiecirkel!


Den 25 augusti 2020 gav Försvarshögskolan ut sin rapport ”Från Nordiska motståndsrörelsen till alternativhögern – en studie om radikalnationalistiska miljöer i Sverige”.

Den visar att högerextrema grupper aktivt söker vägar för att sprida och normalisera sitt budskap. Detta innebär en ökad risk för radikalisering hos enskilda individer. Det innebär ett hot mot vår demokrati - en demokrati som vi haft i 100 år, men som vi inte kan ta för given.

Vi behöver fler som kan möta nazismen, fler som kan säga ifrån och stå upp för vårt demokratiska samhälle!

Vill du bli en folkbildare mot nazism?

Välkommen till en öppen digital föreläsningsserie med tillhörande studiecirkel under våren 2021 där fokus är på nazismens historia, högerextremismen idag och hur man tar avstånd och folkbildar vidare.

Vi har bjudit in historiker, författare, förintelseöverlevare och journalister som kommer att föreläsa om det de vet och har varit med om.

I studiecirkeln får du tillgång till material som relaterar till respektive föreläsning. Detta material diskuteras i cirkeln tillsammans med kursledare och föreläsare.

Allt är kostnadsfritt.

De aktuella föreläsningsdatumen är: 20 mars, 10 april, 24 april, 15 maj, 29 maj och 19 juni. Även cirkelträffarna äger rum dessa datum.

Vi planerar även för ytterligare en cirkelträff i höst med fokus på verktyg för att folkbilda vidare.

Folkbildning mot nazism är digital så länge det behövs. Blir det möjligt är vår önskan att kunna träffas fysiskt längre fram. Men det får tiden utvisa.

Hoppas vi ses - detta är viktigt!

För anmälan, hör av er till: malin.nordling@abf.sebottom of page