top of page

Hotet mot Norrköpings stadsmuseum - Ellika Kyndel föreläser den 23 oktober 2021

Utställningen "Medlöperi och motstånd" pågår fortfarande i Norrköping. Den belyser nazismen i Norrköping ur både ett historiskt och samtida perspektiv. Den visar hur situationen var i staden på 1930 - talet, lika komplex som i resten av landet. Åsikterna var många och varierade. I Norrköping, liksom i många andra städer, fanns nazistiska sympatisörer - medlöpare, men där fanns också motståndare.


Utställningen visar också på kopplingen mellan nazismen under 1930-talet och grundandet av Sverigedemokraterna, SD, 1988. Då hade SD en partiledare som varit aktiv i det nazistiska Nordiska rikspartiet, och en annan av partiets grundare, Gustaf Ekström, var övertygad nazist frivillig i SS under andra världskriget. Norrköpings stadsmuseum polisanmäldes för att de visar denna historiskt belagda koppling.


Syftet med utställningen går hand i hand med det Folkbildning mot nazism vill uppnå - att folkbilda om hur man som medborgare skall förhålla sig till hat, rasism och nazism i vårt samhälle idag. Just detta fick Norrköpings stadsmuseum hantera när utställningen utsattes för hot från högerextremistiskt håll förra året. Hur hanterar man det? Detta kommer Ellika Kyndel att prata om den 23 oktober kl 14.30. Föreläsningen äger rum på Zoom och den är kostnadsfri. Maila malin.nordling@abf.se för en länk.

Foto: Fotograf Risenstrand

bottom of page