top of page

Vad är demokrati?

Det slits och dras i demokratibegreppet just nu. Det finns de som vill vrida och vända på det, som hävdar att det är en demokratisk rättighet att uttrycka hat och hot mot andra människor. Och får de inte de, så är de förtryckta. Det är de som är offren i ett odemokratiskt samhälle, hävdar de.


Vad är demokratins kärna? Är det att vara fri att uttrycka eller göra vad en vill? Och var kommer de mänskliga rättigheterna in?


FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna kom till efter andra världskriget i syfte att skapa en överenskommelse om att alla människor på den här planeten har samma värde, rättigheter och friheter, och dessa får inte kränkas. Med en sådan samsyn hoppades man i framtiden kunna undvika de ofattbara hemskheter nazisterna utsatte andra människor för.


Idag känns det som att detta syfte håller på att glömmas bort. När mänskliga rättigheter kommer på tal vill reagerar alltför många med frågan: "Men har de inga skyldigheter då?".


Vi behöver påminnas om att det är de mänskliga rättigheterna som utgör själva grunden för vår demokrati. Där ingår yttrandefrihet, men inte rätten att uttrycka hat och hot mot andra individer eller folkgrupper. Den allra första artikeln i FNs deklaration lyder:


  1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.


Det är själva utgångspunkten för ett demokratiskt samhälle.


Den 9 december anordnar ABF Sörmland en dag för Mänskliga rättigheter och Demokrati.

Det blir ett öppet ABF-hus från 12.00 - 19.00 på Kungsgatan 14 i Eskilstuna.


Varmt välkommen!bottom of page